• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

Slip Antiblock

Grade TDS SB0633PE

ประกอบด้วย natural silica 10%, erucamide 5% และ LDPE

การใช้งาน : เหมาะสำหรับผสมกับ LLDPE และ/หรือ LDPE เป่าผ่านน้ำ และเป่าขึ้น โดยใช้ลมเป็นระบบหล่อเย็นที่แผ่นฟิล์มมีความหนาแน่นน้อยกว่า 40 ไมครอน นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับฟิล์มที่เป่าจาก EVA หรือมี EVA เป็นส่วนผสมเพื่อช่วยลดความฝืดของผิวฟิล์มได้อีกด้วย

ปริมาณการผสม : ถ้าเป็น LDPE และ/หรือ LLDPE ผสมปริมาณ 0.5 - 2% ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มและการเป่าว่าเป็นแบบเป่าผ่านน้ำ หรือเป่าขึ้นดดยใช้ลมเป็นระบบหล่อเย็น แต่ถ้ามีส่วนผสมของ EVA อยู่ด้วยก็ขึ้นอยุ่กับปริมาณของ EVA อยู่ระหว่าง 2 - 10%

ข้อแนะนำและเสนอแนะ : การทำงานของเคมี จะเคลื่อนย้ายจากในเนื้อฟิล์มมายังบริเวณผิวฟิล์ม ถ้าผสมในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหา พิมพ์ติดยากหลุดลอกง่ายและถ้าเราใช้ร่วมกับสารเติมแต่งตัวอื่นๆ เช่น Antistatic, Light stabillizer และ Processing aid จะทำให้การทำหน้าที่ของเคมีลดลงหรือไม่ส่งผลเลย