• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

Processing Aid

Grade AP4742
  AP5618
  AP5645

          

ประกอบด้วย Fluolopolymer และ LDPE

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงาน ที่ต้องการเพิ่มผลผลิต และลดจำนวนของเสีย และยังช่วยแก้ปัญหา ฟิล์มเ็ป็นลายหนังไก่ (melt fracture) ช่วยลดความดันที่หัวดายด้วย

ปริมาณการผสม : ผสมกับเม็ดที่ใช้อยู่ 3 - 5 วันแรก ใช้ 3 - 5% หลังจากนั้นใช้ 0.3 - 0.5% แบบต่อเนื่อง

ข้อแนะนำและเสนอแนะ : ไม่ส่งผลใดๆกับงานที่เราผลิตอยู่ ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ บางงานอาจจะไม่ต้องผสมแบบต่อเนื่อง และอาจต้องใช้ร่วมกับ เม็ดล้างเครื่อง