• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

Antiblock

Grade ANI-BLOCK P4

ประกอบด้วย natural silica 15 % และ LDPE

การใช้งาน : เหมาะสำหรับผสมกับ LLDPE, LDPE, PP และ EVA เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิถาพการเปิดปากถุงให้ง่ายขึ้น เหมาะทั้งฟิล์มแผ่นคู่และแผ่นเดี่ยว ส่วนมากมักใช้กับฟิล์มแผ่นเดี่ยวมากกว่า ฟิล์มแผ่นคู่ก็มีบ้างมักเป็นฟิล์ม EVA หรือฟิล์ม PP ที่มีความหนาน้อยกว่า 30 ไมครอนต่อด้าน

ปริมาณการผสม : ขึ้นอยู่กับความหนา และ ชนิดฟิมล์ ถ้าความหนาน้อยกว่า 50 ไมครอน ต้องผสมมากว่า 1% แต่ถ้ามากกว่า 50 ไมครอนต้องผสม 0.5 - 1% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มด้วย ถ้าเป็นฟิล์ม EVA ต้องผสมมากกว่า 2% อาจถึง 10% ถ้ามีปริมาณของ EVA มาก

ข้อแนะนำและเสนอแนะ : อาจใช้ร่วมกับ Slip, Antistatic ถ้าใช้ร่วมกับ Slip จะช่วยเสริมกันในเรื่องการเปิดปากและการสไลด์ลื่นของผิวฟิล์ม ถ้าใส่รวมกับ Antistatic ก็จะทำหน้าที่แทน Slip ได้ ปริมาณที่ผสมมากไป จะส่งผลเรื่องความใส