• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

Anti Static

Grade ST0048
  ST1661

ประกอบด้วย Antistatic และ LDPE

การใช้งาน :เหมาะที่จะนำไปผสมกับ LDPE, LLDPE, PP, HIPS และ ABS เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ และป้องกันการเกิดฝุ่นละอองเกาะที่ชิ้นงาน

ปริมาณการผสม :ใช้ปริมาณ 2 - 7% ขึ้นอยู่กับชิ้นงานและชนิดของเม็ดพลาสติกด้วยความชื้นสัมพัทธ์โดยปรกติใน ประเทศไทยจะประมาณกว่า 50% อยู่แล้วโดยเฉลี่ย ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงปริมาณที่ใสจะน้อยกว่าปรกติ ถ้าเป็น LDPE, LLDPE ปริมาณ 2 - 5% ส่วน HDPE 3 - 8%

ข้อแนะนำและเสนอแนะ : ถ้าใส่ปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ฟิล์มชื้นทำให้เปิดปากยาก ส่วนค่าทางไฟฟ้าของชิ้นงานอยู่ระหว่าง 109 - 1011 โอห์ม และค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและจะอยู่ ที่ 1014 โอห์ม ภายในเวลา 9 เดือน