• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

โครงการ CSR สานฝันปันรัก ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทในเครือ Petro Plus Gloup และ ลูกค้า ได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว และ โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการบริจาค ทุนการศึกษา อุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา เครื่องปั่นไฟ เครื่องกรองน้้า ตู้พร้อมซิงค์และสิ่งของจำเป็นที่ทางโรงเรียนต้องการ และทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย มาเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้