• slider_1.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_6.jpg

สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 3

กลับอีกครั้งแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมดีๆ อย่างกิจกรรม "สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ครั้งที่ 3" ครั้งนี้เรามา ในโครงการ อาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอหนองหญ้าป้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยกันมาร่วมโครงการกับทางปิโตรพลัส นะคะ